Obchodní podmínky

Způsoby zaplacení  |  Způsoby dopravy

Naši objednávkovou službu nazýváme Bioklub. Níže uvedená pravidla určují členství v Bioklubu a váš vztah s jeho provozovatelem, a všechny objednávky, které učiníte. Prosím, čtěte je pozorně, jelikož ovlivňují vaše práva a povinnosti.

Podmínky členství v Bioklubu
 
1) Věk minimálně 18 let 
2)Souhlas s Pravidly Bioklubu
3) Pro odběrná místa v Brně: zaplacení Zálohové platby 300 Kč na objednané ale neodebrané  zboží na č. účtu 1105628093/0800  (variabilní symbol zvolte vaše tel číslo uvedené v registraci e-shopu)

Provozovatelem Bioklubu  je ing. Petr Weidenthaler, se sídlem Buchlovská 101, Velehrad  PSČ: 678 76, IČ: 42586054, DIČ: CZ5802101800, Tel: 775 702 537, e-mail: e-shop@biozelenina.eu   Ing. Petr Weidenthaler je držitelem registrace pro ekologické zemědělství na ekofarmě podle Nařízením Rady Evropy č. 2092/91 o ekologickém zemědělství.

1. Poskytnuté informace 

Údaje a informace, které člen Bioklubu  poskytne jsou přísně tajné, nejsou poskytovány žádným třetím stranám a jejich využívání se řídí platnými předpisy České republiky a EU.  

2. Placení 

Veškeré zboží, vámi objednané dle těchto Pravidel, je majetkem ing. Petra Weidenthalera do doby jeho zaplacení vámi. Zboží je nutno zaplatit při předávce v hotovosti.

3. Nákup
 
a) Objednávky zboží se provádějí výlučně prostřednictvím e-shopu www.biozelenina.eu . Objednávky jiným způsobem budou stornovány bez náhrady.
b) Objednávku je nutno učinit nejpozději dle dopravních podmínek.
c) Odesláním objednávky se smluvně zavazujete zaplatit objednané zboží. Objednávka po jejím odeslání již nemůže být zrušena či změněna. Při nevyzvednutí objednaného zboží vaše případná záloha propadá a bude použita k úhradě tohoto zboží dodavatelům. 
d) Při výpadku může být chybějící druh v objednávkće nahrazen podobným, rozdílným v barvě nebo tvaru. Cena bude účtována dle expedovaného druhu.
e) Vždy vyvineme maximální úsilí objednávky vyplnit. Pokud nebudeme schopni vaši objednávku splnit, daný produkt z vaší objednávky odstraníme a nebudeme za něj účtovat. 
f) Ceny všech námi nabízených produktů se mohou měnit v závislosti na sezóně a situaci na trhu. 
g) Některé naše produkty jsou oceněny dle váhy. Cena, kterou vám účtujeme, bude odpovídat váze konkrétního zboží, které vám dodáme. 
h)Položky označené hvězdičkou * mají v názvu přibližnou váhu a budou oceněny dle skutečné váhy a nejsou určeny pro obchodníky.
i) Fotografie jsou ilustrační. V zimním období je kořenová zelenina nepraná.
j) Odesláním objednávky se zavazujete za ni zaplatit. Tato povinnost nezaniká zrušením nebo nevyzvednutím objednávky.

4. Dodávka zboží

a) Objednané zboží si vyzvednete na odběrném místě v Brně Údolní 32  nejbližší PONDĚLÍ OD 16:00 do 18:00 hodin,  ve Zlíně ve STŘEDU na NOVÉM REKONSTRUOVANÉM tržišti  od 8 do 16:30 hod, na Velehradu v PÁTEK od 13 do 18 hodin. 
b) Pokud nemůžeme z nějakého důvodu zboží dodat, nebo jej musíme dodat později z námi nezaviněných důvodů, například špatného počasí, poruše auta, dopravní zácpy nebo nedodání zboží třetí stranou, nemůžeme přijmout odpovědnost za jakoukoli vaši újmu či ztrátu. Za nedodané zboží vám samozřejmě nebudeme nic účtovat.  

5. Právo zrušení objednávky

a) Petr Weidenthaler má právo pozastavit nebo zrušit jakoukoli přijatou objednávku nebo vaše členství v případě vašeho nesplnění povinností nebo porušení těchto Pravidel 
b) Pozastavení nebo zrušení vašeho členství nemá vliv na povinnost obou stran dostát svým závazkům učiněným do doby zrušení a nemá vliv na zaplacení objednávky odeslané před obdržením informace o zrušení členství. 

6. Odpovědnost Petra Weidenthalera 

a) Petr Weidenthaler nenese odpovědnost za technické problémy včetně chyb či nedostupnosti internetu pro zaslání Objednávky 
b) Petr Weidenthaler bude přijímat, zpracovávat, udržovat a předávat vaše osobní údaje v souladu s příslušnou legislativou České republiky a EU na ochranu osobních údajů. Neneseme odpovědnost za ztrátu či zneužití vámi poskytnutých osobních údajů jiným způsobem, než jak vyplývá z platné legislativy. 

7. Povinnosti Petra Weidenthalera

a) Nejpozději každou neděli do 10:00 hod nabízet aktuální sortiment zboží prostřednictvím e-shopu.


8. Reklamace

Reklamaci lze uplatnit pouze v den prodeje (převzetí). Reklamovat zboží převzaté na odběrném místě je možné pouze mailem s fotografií reklamovaného zboží na adresu e-shop@biozelenina.eu Reklamace bude vyřízena do 7 dnů buďto náhradou stejným množstvím stejného druhu nebo dohodou. 

9. Dodatek

Tato Pravidla mohou být měněna. O každé změně budete informováni na e-mailovou adresu, kterou jste udali při registraci, nebo prostřednictvím web stránky www.biozelenina.eu  Změny vstoupí v platnost jejich oznámením. Pokud změnu Pravidel nejste ochoten/na přijmout, neměl/la byste nadále služby Bioklubu využívat. Pokud budete služby nadále využívat po termínu, ve kterém změny vešly v platnost, vaše používání služeb Bioklubu znamená váš souhlas být vázán novými Pravidly.